Domena kolorpl.nazwa.pl jest utrzymywana na serwerach nazwa.pl
nazwa.pl

kolorpl.nazwa.pl utrzymywana jest na serwerach nazwa.pl shadow

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności.
Akceptuję, nie pokazuj więcej

The Book of Genesis

Main Page


Chapter 21: Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them.

2: And on the seventh day God ended his work which he had made; and he rested on the seventh day from all his work which he had made.
Heb 4:4

3: And God blessed the seventh day, and sanctified it: because that in it he had rested from all his work which God created and made.

4: These are the generations of the heavens and of the earth when they were created, in the day that the LORD God made the earth and the heavens,

5: And every plant of the field before it was in the earth, and every herb of the field before it grew: for the LORD God had not caused it to rain upon the earth, and there was not a man to till the ground.

6: But there went up a mist from the earth, and watered the whole face of the ground.

7: And the LORD God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a livingsoul.
1 Cor 15:45

8: And the LORD God planted a garden eastward in Eden; and there he put the man whom he had formed.

9: And out of the ground made the LORD God to grow every tree that is pleasant to the sight, andgood for food; the tree of life also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil.

10: And a river went out of Eden to water the garden; and from thence it was parted, and became into four heads.

11: The name of the first is Pison: that is it which compasseth the whole land of Havilah, where there is gold;

12: And the gold of that land is good: there is bdellium and the onyx stone.

13: And the name of the second river is Gihon: the same is it that compasseth the whole land of Ethiopia.

14: And the name of the third river is Hiddekel: that is it which goeth toward the east of Assyria. And the fourth river is Euphrates.

15: And the LORD God took the man, and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it.

16: And the LORD God commanded the man, saying, Of every tree of the garden thou mayest freely eat:

17: But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it: for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die.

18: And the LORD God said, It is not good that the man should be alone; I will make him an help meet for him.

19: And out of the ground the LORD God formed every beast of the field, and every fowl of the air; and brought them unto Adam to see what he would call them: and whatsoever Adam called everyliving creature, that was the name thereof.

20: And Adam gave names to all cattle, and to the fowl of the air, and to every beast of the field; but for Adam there was not found anhelp meet for him.

21: And the LORD God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept: and he took one of his ribs, and closed up the flesh instead thereof;

22: And the rib, which the LORD God had taken from man, made he a woman, and brought her unto the man.

23: And Adam said, This is now bone of my bones, and flesh of my flesh: she shall be called Woman, because she was takenout of Man.

24: Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife: and they shall be one flesh.
Mt 19:5 Mark 10:71 Cor 6:16Eph 5:31

25: And they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed.
Genesis 3


cd druck, cd bedrucken, CD pressen, CD, CD, CD, CD, CD

zabudowy szklane, zabudowy,

tztexx1.

STARY TESTAMENT
Ksiga Rodzaju
2
W ten sposb zostay ukoczone niebo i ziemia oraz wszystkie jej zastpy [stworze].
A gdy Bg ukoczy w dniu szstym swe dzieo, nad ktrym pracowa, odpocz1 dnia sidmego po caym swym trudzie, jaki podj. Wtedy Bg pobogosawi w sidmy dzie i uczyni go witym; w tym bowiem dniu odpocz po caej swej pracy, ktr wykona stwarzajc.
Oto s dzieje pocztkw po stworzeniu nieba i ziemi.

Drugi opis stworzenia czowieka

Gdy Pan2 Bg uczyni ziemi i niebo, nie byo jeszcze adnego krzewu polnego na ziemi, ani adna trawa polna jeszcze nie wzesza - bo Pan Bg nie zsya deszczu na ziemi i nie byo czowieka, ktry by uprawia ziemi i rw kopa w ziemi3, aby w ten sposb nawadnia ca powierzchni gleby - wtedy to Pan Bg ulepi czowieka z prochu ziemi i tchn w jego nozdrza tchnienie ycia4, wskutek czego sta si czowiek istot yw.

Pierwotny stan szczcia

A zasadziwszy ogrd w Eden5 na wschodzie, Pan Bg umieci tam czowieka, ktrego ulepi. Na rozkaz Pana Boga wyrosy z gleby wszelkie drzewa mie z wygldu i smaczny owoc rodzce oraz drzewo ycia w rodku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i za6.
10 Z Edenu za wypywaa rzeka, aby nawadnia w ogrd, i stamtd si rozdzielaa, dajc pocztek czterem rzekom7. 11 Nazwa pierwszej - Piszon; jest to ta, ktra okra cay kraj Chawila, gdzie si znajduje zoto. 12 A zoto owej krainy jest znakomite; tam jest take wonna ywica i kamie czerwony. 13 Nazwa drugiej rzeki - Gichon; okra ona cay kraj - Kusz. 14 Nazwa rzeki trzeciej - Chiddekel; pynie ona na wschd od Aszszuru. Rzeka czwarta - to Perat.
15 Pan Bg wzi zatem czowieka i umieci go w ogrodzie Eden, aby uprawia go i doglda. 16 A przy tym Pan Bg da czowiekowi taki rozkaz: «Z wszelkiego drzewa tego ogrodu moesz spoywa wedug upodobania; 17 ale z drzewa poznania dobra i za nie wolno ci je, bo gdy z niego spoyjesz, niechybnie umrzesz»8.
18 Potem Pan Bg rzek: «Nie jest dobrze, eby mczyzna by sam, uczyni mu zatem odpowiedni dla niego pomoc». 19 Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzta ldowe i wszelkie ptaki powietrzne, Pan Bg przyprowadzi je do mczyzny, aby przekona si, jak on da im nazw. Kade jednak zwierz, ktre okreli mczyzna, otrzymao nazw "istota ywa"9. 20 I tak mczyzna da nazwy wszelkiemu bydu, ptakom powietrznym i wszelkiemu zwierzciu polnemu, ale nie znalaza si pomoc odpowiednia dla mczyzny10.
21 Wtedy to Pan sprawi, e mczyzna pogry si w gbokim nie, i gdy spa wyj jedno z jego eber11, a miejsce to zapeni ciaem. 22 Po czym Pan Bg z ebra, ktre wyj z mczyzny, zbudowa niewiast. A gdy j przyprowadzi do mczyzny, 23 mczyzna powiedzia:
«Ta dopiero jest koci z moich koci i ciaem z mego ciaa!
Ta bdzie si zwaa niewiast, bo ta z mczyzny zostaa wzita»12.
24 Dlatego to mczyzna opuszcza ojca swego i matk swoj i czy si ze sw on tak cile, e staj si jednym ciaem13.
25 Chocia mczyzna i jego ona byli nadzy, nie odczuwali wobec siebie wstydu.